Endringer i statsbudsjettet for 2011

Prop. 73 S (2010-2011), Innst. 265 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 265 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks-og matdepartementet. Endringene er knyttet til de store klimaskadene landbruket i Troms ble påført i 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2011