Representantforslag om å etablere et Wergeland-senter i Grotten før grunnlovsjubileet i 2014

Dokument 8:108 S (2010-2011), Innst. 303 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Ola Elvestuen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 14.04.2011 Innst. 303 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om å etablere et Wergeland-senter i Grotten før grunnlovsjubileet i 2014. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2011