Økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt

Prop. 74 S (2010-2011), Innst. 320 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 05.05.2011 Innst. 320 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2011 som vil gjøre det mulig å overføre Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2011