Representantforslag om arronderingssalg av Statskog SF sine eiendommer

Dokument 8:119 S (2010-2011), Innst. 345 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.05.2011 Innst. 345 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra FrP om arronderingssalg av Statskog SF sine eiendommer. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, H, Sv, Sp og KrF, har vedtatt å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011