Representantforslag om tiltak for å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortjenesten

Dokument 8:121 S (2010-2011), Innst. 407 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker, Elisabeth Røbekk Nørve, Sonja Irene Sjøli, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.06.2011 Innst. 407 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et representantforslag fra Høyre om tiltak for å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jormortjenesten. Det ble enstemmig vedtatt at representantforslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2011