Endringar i statsbudsjettet for 2011 - Redningstenesta

Prop. 80 S (2010-2011), Innst. 298 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.04.2011 Innst. 298 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å øke bevilgningen for 2011 til kap. 455 Redningstjenesten med 14. mill. kroner. Bakgrunnen for bevilgningsøkningen er et behov for å leie inn sivile operatører for å opprettholde beredskapen når redningshelikopterne skal ha nødvendige øvelser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2011