Endringar i statsbudsjettet for 2011(oljevernaksjon i samband med Godafoss-grunnstøytinga)

Prop. 86 S (2010-2011), Innst. 342 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2011 Innst. 342 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å øke kap. 1062 Kystverket post 21 med 110 mill. kroner i 2011. Bevilgningen er knyttet til dekning av utgifter til aksjonen etter Godafoss-grunnstøtingen i Hvaler i Østfold vinteren 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011