Reindriftsoppgjøret 2011/2012

Prop. 84 S (2010-2011), Innst. 355 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2011 Innst. 355 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, H, Sv, Sp og KrF, har gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om reindriftsoppgjøret 2011/2012 og endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.Grunnet brudd i forhandlingene mellom staten og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) er det statens siste tilbud som er grunnlaget for reindriftsoppgjøret. Avtalen er på 102 millioner kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011