Representantforslag om å styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet

Dokument 8:135 S (2010-2011), Innst. 364 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Linda C. Hofstad Helleland, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.05.2011 Innst. 364 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag om å styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet. Forslagene ble ikke vedtatt, men ble vedlagt protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2011