Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2010

Dokument 5 (2010-2011), Innst. 381 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 381 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen årsmelding fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. I årsmeldingen gjøres det rede for nemndas arbeid i 2010. En enstemmig komite viser blant annet til at den er tilfreds med at det er satt i verk en rekke tiltak for å bedre situasjonen for veteraner som sliter med skader etter deltakelse i internasjonale operasjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011