Representantforslag om lov om endring i domstolloven (fotoforbud overfor fornærmede og pårørende)

Dokument 8:143 L (2010-2011), Innst. 56 L (2011-2012)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.11.2011 Innst. 56 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om en endring av domstolsloven slik at det kan besluttes et fotoforbud i straffesaker også av hensyn til fornærmede og pårørende. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2011

   Behandlet første gang i Stortinget 01.12.2011