Endringer i energiloven og i enkelte andre lover

Prop. 112 L (2010-2011), Innst. 140 L (2011-2012), Lovvedtak 34 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.2011 Innst. 140 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringens forslag til endringer i energiloven og i enkelte andre lover ble enstemmig vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 09.01.2012