Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Prop. 116 LS (2010-2011), Innst. 430 L (2010-2011), Lovvedtak 66-72 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2011 Innst. 430 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedtatt finanskomiteens innstilling om regjeringens og komiteens lovforslag på skatte- og avgiftsområdet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2011.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 17.06.2011