Representantforslag om sikrere og bedre fremkommelighet for syklister

Dokument 8:145 S (2010-2011), Innst. 410 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Knut Arild Hareide, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 08.06.2011 Innst. 410 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med utgangspunkt i representantforslag fra KrF har Stortinget drøftet problemstillinger og forslag til tiltak for sikrere og bedre framkommelighet for syklister. Dokumentet ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra Ap, FrP, SV og Sp. Forslag framsatt av H og KrF ble ikke vedtatt, men et forslag ble oversendt regjeringen uten realitetsvotering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2011