Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven)

Prop. 137 LS (2010-2011), Innst. 68 L (2011-2012), Lovvedtak 19 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2011 Innst. 68 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven). Loven gjennomfører avtale mellom EU, Island og Norge om overleveringsprosedyrer mellom partene som innebærer forenklede regler og prosedyrer for overlevering av personer for straffbare forhold. Samtykke til inngåing av avtalen er behandlet i egen innstilling.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.12.2011