Anskaffelse av nye redningshelikoptre i perioden 2013-2020

Prop. 146 S (2010-2011), Innst. 82 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2011 Innst. 82 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at Regjeringen kan inngå kontrakt om anskaffelse av inntil 16 nye moderne allværs søk- og redningshelikoptre i 10-20 tonns klassen til fastlands-Norge. De nye helikoptrene skal erstatte dagens Sea King redningshelikoptre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2011