Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.11.2011 Innst. 41 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg. Komiteen viste i sin innstilling til at staten og kommunene de siste årene har økt innsatsn på området, men at et stort antall kirker fremdeles er preget av manglende vedlikehold og sikring. Komiteen fant det spesielt bekymringsverdig at så mange av de eldste kirkene ikke er tatt bedre vare på. Komiteen så det videre uheldig at det ikke drives et jevnt vedlikehold. Komiteens flertall mente kommunene fortsatt skal ha det grunnleggende økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av kirker, men at staten ut fra ansvaret for kulturminner med nasjonal verdi bør bidra med nødvendige statlige midler for et nasjonalt løft i sikringsarbeidet. Medlemmene fra Ap, SV og Sp viste til at det er soknene i Den norske kirke som er eier og forvalter av byggene, mens kommunene har det økonomiske ansvaret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2011