Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya

Prop. 150 S (2010-2011), Innst. 25 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 26.10.2011 Innst. 25 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vetatt regjeringens forslag til tilleggsbevilgning i 2011 for merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjoner i Libya i perioden 24. juni til 1. august 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2011