Nasjonalbudsjettet 2012

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.11.2011 Innst. 2 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt finansinnstillingen, som omfatter nasjonalbudsjettet for 2012 og statsbudsjettet for 2012. Stortinget har med dette vedtatt netto budsjettrammer for de enkelte politikkområder som omfattes av statsbudsjettet. Stortingets fagkomiteer må i den videre budsjettprosessen forholde seg til de vedtatte budsjettrammene i sine respektive forslag til statsbudsjett for de enkelte fagområder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2011