Landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011-2012), Innst. 234 S (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2012 Innst. 234 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om landbruks-og matpolitikken. Et enstemmig storting besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2012