Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet

Prop. 27 S (2011-2012), Innst. 142 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.2011 Innst. 142 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2011