Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Ukraina

Prop. 2 S (2011-2012), Innst. 69 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 24.11.2011 Innst. 69 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig ratifisert en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ukraina ,og avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Ukraina, begge av 24.juni 2010.Frihandelsavtalen omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter samt tvisteløsninger og konkurranseregler.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2011