Representantforslag om å nedsette et offentlig utvalg for å utrede lovfestet minstelønn

Dokument 8:6 S (2011-2012), Innst. 296 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 296 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å nedsette et offentlig utvalg for å utrede lovfestet minstelønn - tiltak mot uønskede arbeidsbetingelser i det norske arbeidsmarkedet. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2012