Representantforslag om å oppheve den såkalte miljøfartsgrensen i Oslo

Dokument 8:21 S (2011-2012), Innst. 115 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Åshild Bruun-Gundersen, Bård Hoksrud, Christian Tybring-Gjedde, Jan-Henrik Fredriksen, Peter N. Myhre Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 115 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representasjonsforslag fra FrP drøftet forslag om å oppheve den såkalte miljøfartsgrensen i Oslo. Det juridiske grunnlaget for miljøfartsgrenser er uklart, og det bes om at Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet snarest ser på hjemlene og reaksjonsregelverket for miljøfartsgrensene. Det forventes at regjeringen iverksetter nødvendige tiltak for å håndheve miljøfartsgrensene dersom det viser seg nødvendig. Med dette vedtok Stortinget, med stemmene fra Ap, SV og KrF, å vedlegge saken protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2011