Representantforslag om et nasjonalt bredbåndsløft

Dokument 8:20 S (2011-2012), Innst. 119 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Åshild Bruun-Gundersen, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 119 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra FrP døftet finansieringsløsninger for gjennomføring av et nasjonalt bredbåndløft med målsetting om høyhastighetsbredbånd i hele Norge, og videre en handlingsplan for forenkling av regelverket for utbyggingen av bredbånd og om åpning av de lukkede aksessnettene innen bredbånd for konkurranse. Samtlige partier understreker at et moderne bredbånd er en forutsetning for et variert næringsliv og bosetting i hele landet, og bemerker samtidig at utbygging av fiberbredbånd i Norge er krevende og kostbart og at det derfor en viktig at forholdene legges mest mulig til rette for at vi har like regler i hele landet. Stortinget vedtok å legge forslaget ved protokollen med stemmene fra Ap, H, SV, Sp og KrF.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2011