Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven

Prop. 12 L (2011-2012), Innst. 185 L (2011-2012), Lovvedtak 46 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse<br/>Innstilling avgitt 16.02.2012Innst. 185 L (2011-2012)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i lov om offentlige anskaffelser og endringer i kommuneloven.Formålet med endringene er økt etterlevelse av anskaffelsesreglene, blant annet ved å gi leverandørene bedre inngrepsmuligheter før offentlige kontrakter inngås og ved å innføre nye sanksjoner mot ulovlige direkte anskaffelser. Forslaget fikk tilslutning fra et flertall i Stortinget, bestående av medlemmene fra Ap, Sv og SP.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 16.02.2012

  Behandlet andre gang i Stortinget 27.03.2012