Representantforslag om utsettelse av forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden

Dokument 8:26 S (2011-2012), Innst. 160 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Harald T. Nesvik, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.01.2012 Innst. 160 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP om utsettelse av forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2012

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2012