Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet

Prop. 20 S (2011-2012), Innst. 112 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2011 Innst. 112 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har einstemmig vedteke regjeringa sitt forslag til endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartmentet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011