Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet

Prop. 26 S (2011-2012), Innst. 106 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2011 Innst. 106 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2011