Eksportfinansiering

Prop. 34 S (2011-2012), Innst. 138 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2011 Innst. 138 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Regjeringen om å opprette en overgangsordning fram til 1.juli 2012, med en lånebevilgning på 40 mrd kroner, for å sikre norske bedrifter et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud. Overgangsordningen skal administreres av Eksportfinans. I tillegg ble det foreslått overtagelse fra Eksportfinans av lån med tidligere delutbetalinger samt overtagelse av lån som kommer til refinansiering.Videre ble det foreslått opprettet en permanent eksportfinansieringsordning i statlig regi senest 1.juli 2012. Stortinget har enstemmig sluttet seg til forslaget fra Regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2011