Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 23 S (2011-2012), kap. 1020, 1021 og 1022, Innst. 96 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2011 Innst. 96 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å øke bevilgningene til drift for 2011 til Havforskningsinstituttet, bl.a. for å gjøre det mulig å leie inn nødvendig maritim kapasitet når egne fartøy ikke er tilgjengelig for forsknings- og overvåkingsoppgaver.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2011