Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 23 S (2011-2012), unntatt kap. 1020, 1021 og 1022, Innst. 86 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2011 Innst. 86 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen, enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet (kapitler og fullmakter under programområdet Kystforvaltning).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2011