Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 24 S (2011-2012), kap. 231, Innst. 130 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 130 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet vedrørende kap 231 Barnehager.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2011