Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 24 S (2011-2012), unntatt kap. 231, Innst. 94 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2011 Innst. 94 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i en rekke utgifts- og inntektsbevilgninger for 2011 over Kunnskapsdepartementets budsjett. Det dreier seg vesentlig om tekniske justeringer, men også bl.a. endringer knyttet til terrorhandlingene 22. juli 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2011