Representantforslag om like struktureringsmuligheter for kystfiskefartøy over 15 meter

Dokument 8:33 S (2011-2012), Innst. 213 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Frank Bakke-Jensen, Svein Flåtten, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.03.2012 Innst. 213 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Høyre om like struktureringsmuligheter for kystfiskfartøy over 15 meter. Et flertall i Stortinget, bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, stemte imot forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2012