Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland

Dokument 3:5 (2011-2012), Innst. 183 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2012 Innst. 183 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland. Rapporten er gjennomført som en parallellrevisjon med den russiske riksrevisjonen. I rapporten kommer det frem at Stortingets bevilgninger til atomsikkerhetssamarbeidet i Nordvest-Russland har bidratt til å redusere risikoen for ulykker og forurensning. Rapporten påpeker enkelte svakheter i Utenriksdepartementets forvaltning av tilskuddsmidlene. Komiteen sier i sin innstilling at det er viktig at departementet følger opp prosjektene, slik at korrupsjon og misbruk av midler kan unngås.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2012