Representantforslag om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning.

Dokument 8:43 S (2011-2012), Innst. 254 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Marie Reiertsen, Per Arne Olsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.04.2012 Innst. 254 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning. (Endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd). Representantforslaget ble ikke bifalt..

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 24.04.2012

  Behandlet i Stortinget: 08.05.2012