Representantforslag om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning.

Dokument 8:43 S (2011-2012), Innst. 254 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Per Arne Olsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.04.2012 Innst. 254 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning. (Endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd). Representantforslaget ble ikke bifalt..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2012