Utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon

Prop. 53 S (2011-2012), Innst. 220 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 20.03.2012 Innst. 220 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til at Regjeringen godkjenner plan for utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2012