Samtykke til at Norge deltar i en kapitaløkning i Det internasjonale finansieringsinstitutt ( IFC)

St.prp. nr. 65, innst. S. nr. 156 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.05.1992 Innst. S. nr. 156 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1992