Økning av tilsagnsrammen og forhøyelse av bevilgningen på statsbudsjettet for 1992 under kapittel 0160 Samarbeid med næringslivet, post 71 Tilskudd til blandede kreditter til utviklingsland

St.prp. nr. 49, innst. S. nr. 110 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.03.1992 Innst. S. nr. 110 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.03.1992