Representantforslag om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige familiegjenforeningsregler

Dokument 8:50 S (2011-2012), Innst. 395 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 12.06.2012 Innst. 395 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige familiegjenforeningsregler, jf. Dokument 8:50 S (2011-2012). Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.10.2012