Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Dokument 3:7 (2011-2012), Innst. 232 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2012 Innst. 232 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I rapporten kommer det frem at stadig mer farlig avfall blir tatt forsvarlig hånd om. Likevel er det fortsatt farlig avfall som ikke blir samlet inn eller som ikke blir forsvarlig behandlet. Det kommer også frem at ulovlig eksport av avfall er et problem. Komiteen sier blant annet i sine merknader at det er viktig at Miljøverndepartementet løpende vurderer hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2012