Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Dette dokument

  • Innst. 232 S (2011–2012)
  • Kildedok: Dokument 3:7 (2011–2012)
  • Dato: 27.03.2012
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 27. mars 2012

Anders Anundsen

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører