Representantforslag om å gjøre Slottets kulturskatter tilgjengelige for publikum

Dokument 8:52 S (2011-2012), Innst. 237 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 12.04.2012 Innst. 237 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om å gjøre Slottets kulturskatter tilgjengelige for publikum, Forslagsstillerne går inn for at regjeringen utreder en permanent utstilling eller et museum som kan gjøre Slottets mange lagrede kulturskatter tilgjengelige for publikum. Forslaget ble ikke vedtatt, men besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2012