Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om å gjøre Slottets kulturskatter tilgjengelige for publikum

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 12. april 2012

Gunn Karin Gjul

Olemic Thommessen

leder

ordfører