Innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri

Prop. 59 L (2011-2012), Innst. 197 L (2011-2012), Lovvedtak 44 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 197 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i utlendingsloven. Endringene innbærer at det utstedes Schengen-standardiserte oppholdskort med elektronisk lagret biometri til personer som innvilges opphold (noen unntak) i Norge. Videre reguleres innhenting og lagring av biometrisk personinformasjon i den forbindelse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 27.03.2012