Samfunnssikkerhet

Meld. St. 29 (2011-2012), Innst. 426 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 426 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en stortingsmelding om samfunnssikkerhet. Regjeringen redegjør for ulike tiltak som bidrar til å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013