Representantforslag om å opprette en uavhengig tilsynsfunksjon for barnehagene

Dokument 8:64 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke tatt under behandling jf. Forretningsordenen § 28 tredje ledd bokstav e, jf. § 47