Representantforslag om etablering av en ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering

Dokument 8:69 S (2011-2012), Innst. 275 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra V Innstilling avgitt 03.05.2012 Innst. 275 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2012