Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAVs ytelsesforvaltning

Dokument 3:10 (2011-2012), Innst. 294 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 294 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har i sin rapport til Stortinget konkludert med at det er et betydelig potensial for høyere produktivitet i NAVs ytelsesforvaltning. Det kommer blant annet frem at det er store fylkesvise forskjeller. Det mest produktive fylket har nesten 50 prosent større produksjon per årsverk enn fylket med lavest produktivitet. En enstemmig komite sier i innstillingen at det er grunnlag for å forvente at NAV får ned saksbehandlingstiden, innenfor dagens ressursramme.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2012